Nieuws

alarmtellen op Skrok

Bondsmedewerker Henk de Jong mocht op maandag 7 juni aanwezig zijn bij de alarmtelling van grutto's in het gebied Skrok. Dit op uitnodiging van Natuurmonumenten en vogelwacht Easterein. Vader Jan van Asselt en zoon Gerard van Asselt zijn echte fjildmannen en verzorgen de telling van 2021. Al jaren telt Jan samen met mensen van Natuurmonumenten de alarmerende grutto's en andere weidevogels op Skrok. Dit jaar hadden de mensen van Natuurmonumenten andere werkzaamheden en riepen zijn de hulp in van Jan en zijn zoon Gerard. Beide mannen zijn ook actief voor de vogelwacht Easterein. 

De zogenaamde alarmtelling wordt gedaan om te bepalen hoeveel broedende grutto's kuikens hebben en dus zorgen voor de reproductie van de soort. Overigens wordt er ook alarm geteld in een groot deel van de provincie Fryslân. Dit wordt voornamelijk gedaan door vrijwillige vogelwachters (nazorgers). 

Het werd een succesvolle telling. Net als in meer Fryske gebieden werden er aanzienlijke aantallen alarmerende grutto's geteld. Op ongeveer 60% van de oppervlakte telden Jan en Gerard al bijna tachtig paar alarmerende grutto's. Een bevestiging van het vermoeden dat 2021 gemiddeld over Fryslân wel eens een goed weidevogelseizoen zou kunnen worden. Verder werden er ook de nodige alarmerende tureluurs, scholeksters en kieviten geteld. Ook zagen vader en zoon onder andere bergeenden, kluten, grauwe ganzen en een meeuwenkolonie met vele nesten. Bedankt Jan en Gerard van Asselt voor de enerverende ochtend. En natuurlijk ook een woord van dank aan de mensen van Natuurmonumenten (Simon en Sander!) voor deze unieke gelegenheid.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden