Over BFVW

BFVW 75 jaar

jubileumviering BFVW

1947-2022

75 jaar verbinding tussen vrijwilligers en vogels:

75 jier Freonen fan de Fryske Fûgels!

 

Op zaterdag 12 november 2022 is het precies 75 jaar geleden dat de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten werd opgericht. Hoewel we inmiddels de naam hebben ingekort tot Bond Friese VogelWachten (BFVW) is onze missie nog altijd onverkort: het beschermen van de flora en fauna in Fryslân en dan met name de avifauna. Het uitvoeren van die missie is in de huidige tijd, waarin de Fryske natuur meer onder druk staat dan ooit tevoren, nog belangrijker dan bij onze oprichting.

Het feit dat onze organisatie 75 jaar bestaat is voor ons aanleiding een jubileumjaar uit te roepen. We willen in 2022 samen met onze vrijwilligers en met alle andere Friezen op verschillende momenten en locaties stilstaan bij deze mijlpaal. We kijken er naar uit om te vieren, te reflecteren, terug te kijken en te dromen.

Als overkoepelende bond hebben wij vooral een verbindende functie. We verbinden de ervaringen en kennis van onze vrijwilligers, onze ogen en oren in het veld, met de plaatsen waar beslissingen genomen worden over beheer en beleid. We zorgen verder voor een verbinding van alle vogelliefhebbers die lid of donateur zijn van een lokale vogelwacht. We verbinden die lokale vogelwachten met elkaar. De vrijwilligers van die vogelwachten zijn verbonden met de natuur en de vogels die daarin leven. De omvang van ons leger aan vrijwilligers toont duidelijk de verbinding die Friezen van nature voelen met de Friese natuur. Ook is het een mooi voorbeeld van de Fryske Mienskip die de Friezen aan elkaar verbindt. Het is voor ons niet meer dan logisch dat ook in het jubileumjaar juist die verbinding met elkaar en met de vogels om ons heen centraal staat.

Tijdens een jubileum wordt als vanzelfsprekend terug gekeken op de ervaringen uit een rijk verleden. We willen als BFVW echter nog zeker 75 jaar vooruit en daarom zullen we 2022 ook aangrijpen om te dromen over een toekomst waarin de natuur en de vogels in het bijzonder de plek krijgen die hun toekomt. Wat kunnen we leren van het verleden en hoe combineren we de aangeboren verbinding van Friezen met de natuur succesvol met de al even Friese drang tot ondernemen.

Hoogtepunten in het jubileumjaar zullen bestaan uit een Frysk FûgelFestijn en een BFVW-feestavond. Verder worden er onder andere speciale cursussen en wedstrijden georganiseerd en krijgen we een nieuwe huisstijl met een nieuw logo waarmee we de toekomst in kunnen.

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden