Over BFVW

Commissie broedzorg

Onze commissie broedzorg houdt zich bezig met alle vogelsoorten, behalve de weidevogels. Deze commissie geeft advies over het maken, plaatsen en onderhouden van allerlei types nestgelegenheid. Verder probeert de commissie, samen met andere groene organisaties, de leefomgeving voor de vogels te verbeteren. Dit kan door het aanleggen van vogelvriendelijke tuinen en groenvoorzieningen, het creëren van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van vogelvriendelijke erfbeplanting op boerenbedrijven. Tot slot worden de tellingen van de broedvogels, die de lokale vogelwachten uitvoeren, door de commssieleden verzameld en gepubliceerd.

De commissie broedzorg werkt samen met de commissie educatie door kinderen bij de leuke en leerzame activiteiten te betrekken. Op veel scholen worden nestkastjes getimmerd en opgehangen door de kinderen, in de loop van het broedseizoen worden de kinderen dan meegenomen op controlerondes, zodat ze het resultaat van hun inspanningen met eigen ogen kunnen bekijken. De kinderen zijn hier over het algemeen zeer enthousiast over!

Meer informatie:

Steun de Bond Friese VogelWachten

steun ons