Over BFVW

stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

De stichting ANF is een initiatief van de BFVW en is opgericht vanuit het de vraag vanuit lokale vogelwachten en de mienskip om bij te dragen aan een verbetering van de biodiversiteit (weidevogels in het bijzonder) in het agrarische cultuurlandschap van de provincie Fryslân.

De aanleiding voor de BFVW om dit initiatief te starten was een ledenraadpleging (wereldcafés) in 2016. Hieruit bleek o.a. dat lokale vogelwachten concreet en praktisch perspectief willen ontwikkelen om tot een verbetering van de weidevogelstand te komen. Aangezien de BFVW primair is opgericht om de belangen van haar leden behartigen is er voor gekozen om een aparte stichting op te richten die zich ten doel stelt agrarische natuurgrond te verwerven en te laten beheren onder weidevogel vriendelijke voorwaarden. Bij de uitvoering van projecten door stichting ANF zullen lokale vogelwachten en hun vrijwilligers nadrukkelijk worden betrokken. Het moet hen immers nieuw toekomstperspectief bieden en moet tevens een inspiratiebron zijn voor jong en oud in Fryslân.

Meer informatie over Agrarisch Natuurfonds Fryslân: klik hier >>>

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden