Projecten

Projecten

De BFVW is oorspronkelijk een Fryske organisatie die opkomt voor de belangen van weidevogels en de vrijwilligers die hen monitoren en beschermen. Zij doet dit door actief deel te nemen aan landelijke en provinciale overleggen die gaan over weidevogels. 

Naast belangen hartiger voor weidevogels en vogelwachters is de BFVW ook actief in weidevogelprojecten. Soms in de rol als projectleider en soms als projectcoördinator. De Provincie Fryslân is in een aantal gevallen opdrachtgever. Maar ook worden projecten uitgevoerd voor het ministerie van LNV en Europese Unie.

De belangrijkste projecten die BFVW momenteel uitvoert zijn:

1. Grutsk op ús Greidefûgels

Net als in de voorgaande jaren richt de campagne zich vooral op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters. Naast voorlichting gaat de campagne ook om actie. Actie in de praktijk wel te verstaan. We dagen boeren, loonwerkers en vogelwachters uit in de praktijk maatregelen voor weidevogels te treffen. 
 

Voor meer informatie over Grutsk op ús Greidefûgels klik hier >>>

 
 
 
 
 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden