Over BFVW

Werkgroep zwaluwen

Onze werkgroep zwaluwen inventariseert alle in Fryslân voorkomende soorten zwaluwen: boerenzwaluw, huiszwaluw, overzwaluw, gierzwaluw en nachtzwaluw. De werkgroep verzamelt de tellingen die door de lokale vogelwachten worden uitgevoerd. Ook kan de werkgroep advies geven over het plaatsen van oeverzwaluwwanden, huiszwaluwtillen en in te metselen gierzwaluwneststenen of op dakpannen te plaatsen huifjes voor gierzwaluwen. 

De werkgroep is op zoek naar versterking, interesse? Bel met het bondsbureau op 058-2504388

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden