Over BFVW

Eerste kievitseieren Fryslân

Er bestaat in Fryslân een jaarlijks terugkerende traditie rond de vondst van het eerste kievitsei. De traditie van deze competitie komt voort uit het klassieke aaisykjen. In het vroege begin van de lente zoeken kieviten een broedplek in onze mooie Provincie. Op enig moment wordt er ergens in Fryslân dan een eerste kievitsei gevonden. De vinder wordt een hiermee een provinciale Fryske held en soms zelfs een nationale held. Onder het gilde van fjildminsken (veldmensen) is dit zo'n beetje het hoogste haalbare. De vinder van het eerste ei wordt dan ook met alle egards ontvangen op het Provinciehuis in Leeuwarden. Uit handen van Commissaris van de Koning ontvangt hij/zij het De Sulveren Ljip, een vindersloon van € 15,00 en een certificaat. 

Naast de competitie van het eerste Provinciale kievitsei is er dan nog de competitie van het eerste Fryske jeugdei en de eerste gemeentelijke kieivitseieren. Deze competitie neemt gemiddeld 2 weken in beslag. Dit hele gebeuren markeert het begin van de lente en is ook de start van het zogenaamde nazorgseizoen. Nazorg is een Fries woord voor weidevogelbescherming. Via een systeem van lokale vrijwilligersgroepen (vogelwachten) wordt er gedurende het broedseizoen door ruim 3000 vrijwilligers gezocht naar weidevogelnesten en/of weidevogelbroedparen. Deze nesten en broedparen worden geregistreerd in een geautomatiseerd systeem (https://bfvwregistraasje.frl/) met behulp van een mobiele app of via een computer. In de loop van het broedseizoen worden ook nog een drietal alarmtelrondes voor de grutto gedaan. Hiermee wordt inzicht verkregen over de reproductie van de gruttosoort in Fryslân. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden