Steun ons

ANBI

De BFVW beschikt over de zogenaamde ANBI-status. Wat is dat?

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de anbi-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. De BFVW is bekend bij de belastingdienst als vereniging met de ANBI-status. >>>

Steunt u het werk van de BFVW en wilt u een schenking doen aan de BFVW? Of wilt u meer weten over schenkingen en legaten? Neem dan contact met de BFVW op en bel met 058-2504388 of mail met info@bfvw.nl .

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden