Over BFVW

Wie is de BFVW?

Anno 2022 zijn er ruim 100 lokale vogelwachten aangesloten bij de BFVW. Tezamen hebben zij meer dan 17.500 leden. In totaal zijn er voor de verschillende taken circa 3500 vrijwilligers actief. Zij monitoren en beschermen allerlei soorten vogels. Qua aantal vrijwilligers, aantallen beschermde vogels en grootte van het areaal zijn wij de grootste boerenlandvogelbeschermingsorganisatie van het land. Het Bondsbureau van de BFVW wordt draaiende gehouden door enkele betaalde krachten en een volledig vrijwillig hoofdbestuur. Gezamenlijk ondersteunen en faciliteren we de lokale vogelwachten. Ook verzamelen en analyseren we alle gegevens die onze vrijwilligers - onze ogen en oren in het veld – aanleveren. Verder vertegenwoordigen wij onze vrijwilligers in allerlei (provinciale) overlegverbanden, werken we samen met andere organisaties om het belang van de vogels te dienen en verzamelen en delen we kennis over de (leefwijze van) vogels en de beste manieren om ze te beschermen.

Het ontstaan van de BFVW

Al tijdens de WOII werden de eerste vogelwachten in Fryslân opgericht. De mensen achter deze wachten maakten zich zorgen over het voortbestaan van de weidevogels vanwege het overmatig oogsten uit de natuur dat tijdens de oorlog werd gedaan als aanvulling op het karige voedselrantsoen van die dagen. Men had geen probleem met het oogsten op zich, maar vond dat dit binnen bepaalde kaders geplaatst moest worden om de soorten te beschermen. In 1947 verenigden de lokale vogelwachten zich in een overkoepelende vereniging, de Bond Friese VogelWachten (BFVW).

Missie BFVW

De BFVW verbindt de vogelwachten in Fryslân die samen één grote passie delen: de enorme liefde voor de natuur en met name de vogels daarin. Die liefde drijft ons om die kostbare natuur te koesteren en te beschermen.

Visie BFVW

De BFVW beschermt de vogels en hun leefgebied in Fryslân en benut kansen om de teruggang van de (weide)vogels te keren. De BFVW pakt de belangrijkste bedreigingen voor de (weide)vogels, zoals verlies van biotoop en toenemende predatie, in Fryslân aan.
De BFVW maakt de Fryske samenleving bewust van het feit dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van vogels. De BFVW is het kenniscentrum voor monitoringsgegevens en beschermingsmaatregelen voor vogels in Fryslân.

Brochure BFVW

In de algemene brochure vindt u nog veel meer informatie over de BFVW. U kunt deze als PDF downloaden om deze informatie op uw gemak te lezen.

Download hier de brochure >>>

 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden