Over BFVW

Commissie educatie

De commissie educatie heeft tot doel de jeugd actief bij de natuur te betrekken, door hen via de plaatselijke (jeugd)vogelwachten kennis en liefde voor de (weide)vogels bij te brengen en op te leiden tot de nazorgers van de toekomst. De commissie heeft een ondersteunende en faciliterende taak:

Ondersteunen van de bestaande jeugdafdelingen binnen de BFVW. In de vorm van:

  • Het beschikbaar doen zijn - tegen kostprijs, veel is gratis - van lesmateriaal, zoals gelamineerde vogelkaarten, bijvoorbeeld weidevogels a, b en c.
  • Het helpen bij startactiviteiten, zoals het leskist weidevogelproject, het opleiden van jeugd tot nieuwe nazorgers. Helpen in de vorm van adviesverstrekking en tevens het mee willen helpen op locatie.
  • Het algemeen geven van adviezen over jeugdzaken.
    Het mede aanbieden van jaarlijks een Jeugdfûgelwachtdei, waarin het leggen van contacten tussen jeugdafdelingen, idee-uitwisseling, enzovoort, belangrijk zijn. En tevens een manier om waardering voor alle jeugdafdelingen concreet te maken.
  • Ook de jaarlijkse gezellige evaluatieavond voor coördinatoren (“trekkers”) van jeugdafdelingen in Wirdum heeft een belangrijke overeenkomstige functie. Het aanbieden van nieuwe ideeën voor activiteiten enzovoort is hier belangrijk, alsmede het uitwisselen van praktijkervaring.
  • Het streven naar een eigen stukje terrein, bosje, hoekje in een polder of iets dergelijks waar de jeugd zelf verantwoordelijk is voor beheer.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden