Projecten

Kuikens in het land, poes in de mand

Kuikens in het land, poes in de mand is een initiatief van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Onderdeel van de campagne zijn video’s, te zien op onder andere YouTube, de website en op Facebook. De BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, BoerenNatuur Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland steunen de campagne.

Voor meer informatie over kuikens in het land, poes in de mand klik hier >>>

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden