Nieuws

Tijdschrift Vanellus

De vereniging Bond Friese VogelWachten (BFVW) ontstond op 12 november 1947. Sinds januari 1948 is Vanellus het officiële orgaan. Aanvankelijk kwam er maandelijks een Vanellus in klein formaat uit. Later verscheen het magazine tweemaandelijks en sinds juni 2008 volledig in kleur en in A4-formaat.

De ondertitel van Vanellus is: ‘tijdschrift voor natuurbeleving, natuurbescherming en –studie’. Die subtitel en de volgorde van elementen is natuurlijk niet toevallig zo tot stand gekomen. Ze verwoorden de filosofie van de BFVW: eerst beleving, dat is de emotionele oorsprong. Op dat fundament rusten bescherming en studie, waarbij men kan twisten over welk van die twee de prioriteit heeft. Deze opvatting over natuurbescherming is leidraad binnen de organisatie en dus ook voor de redactie, die het als haar taak ziet de missie van de BFVW te versterken.

De redactie stelt zich ten doel een blad uit te brengen dat qua inhoud aan een aantal eisen voldoet. In de allereerste plaats is Vanellus een verenigingsorgaan. Een aantal vaste pagina’s van iedere Vanellus zijn daarvoor beschikbaar. Vast onderdeel is de column van de voorzitter en de rubriek Van het bestuur. Maar ook wordt de nodige aandacht aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de eerste week van maart, de rayonvergaderingen en contactavond geschonken. Ieder nummer komt een plaatselijke vogelwacht aan het woord of gaat de redactie ‘de boer op’ voor informatie of nieuwtjes. Regelmatig wordt een bijzonder en actueel vogelbeschermingsprobleem onder de loep genomen en komen de diverse commissies aan bod. Ook vindt u informatie over wetenschappelijk onderzoek, vogelnieuws en terugmeldingen van geringde vogels. En allemaal omlijst met prachtige foto’s.

De verdere inhoud van Vanellus is zowel informatief als verstrooiend. Maar steeds staan uiteraard de vogel en de actuele vogelbescherming zoveel mogelijk centraal. Bij de informatie is niet alleen de eigen regio bepalend, maar ook andere landsdelen zijn zo nu en dan onderwerp van aandacht.

Om de prijs hoeft u het niet te laten. Een abonnement kost maar 19,50 euro per jaar. Daarvoor ontvangt u zes keer per jaar een prachtig magazine in de bus met veel informatie en schitterende foto’s.

De redactiecommissie bestaat uit Wybren Bruinsma, Wiebe Dijkstra, Ultsje Hosper, Inge van der Zee, Hendrik Tamsma en Helga Aukes (eindredacteur).

 

Aanvraag abonnement op Vanellus

aanmelden