Over BFVW

Organisatie

De BFVW is de overkoepelende federatie (bond) van de 104 lokale vogelwachten die in Fryslân bestaan. Het kantoor is gevestigd in een karakteristiek gebouwtje aan de rand van Wiuwert, met rondom zicht op het omringende Fryske weidelandschap. Twee betaalde krachten werken hier ieder vier dagen in de week. Zij ondersteunen het hoofdbestuur en alle andere vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan het behouden van de vogels in de Fryske natuur. 

De Bond Friese Vogelwachten is in 1947 opgericht door een aantal mensen dat zich zorgen maakte over de natuur en dan vooral over de (weide)vogels. Op dat moment bestond er nog geen regelgeving over wat je met de natuur wel of niet mocht doen. De vogels leken hiervan de dupe te worden en de BFVW heeft zich sterk gemaakt om dit te veranderen.

De doelstelling van de BFVW was en is dan ook: 'de instandhouding van de in het wild levende fauna (alle dieren) en flora (alle planten) in het algemeen en de avifauna (vogels) in het bijzonder in de provincie Fryslân en zonodig daarbuiten'. De BFVW is hierbij nog altijd voorstander van het zogenaamde wise-use principe, dit betekent dat er uit de natuur genomen mag worden, zolang er maar meer aan de natuur teruggegeven wordt. Decennialang is de traditie van het 'aaisykjen' de meest opvallende uiting hiervan geweest. In het vroege voorjaar worden de eerste eieren van kieviten opgezocht en meegenomen om op te eten. Vervolgens zetten dezelfde eierzoekers zich in om de volgende legsels van de kieviten op te sporen, te markeren en zonodig te beschermen. Het belangrijkste uitgangspunt bij het wise-useprincipe is dat er door iets uit de natuur weg te nemen (in dit geval eieren) geen schade mag ontstaan aan de soort als geheel. De afgelopen vier jaar mochten de eierzoekers echter niet het veld in, omdat er geen ontheffing werd verleend door de provincie Fryslân. Wel zijn onze nazorgers (weidevogelbeschermers) doorgegaan met de bescherming van de weidevogels, ook de jaarlijkse tellingen van nesten, broedparen en overlevende kuikens zijn doorgegaan.

Op dit moment beslaat het werkterrein van de BFVW veel meer dan alleen de weidevogels. Ook andere vogelsoorten hebben bescherming nodig en die wordt door heel veel enthousiaste vrijwilligers geleverd. De vrijwilligers zijn onderverdeeld in commissies en werkgroepen die ieder hun eigen specifieke vogelsoort centraal stellen. Zo zijn er onder andere mensen die ieder jaar nestvlotten uitleggen voor de zwarte stern (blaustirns) en anderen ringen en tellen roofvogels. Meer over deze groepen vrijwilligers met een passie voor bepaalde vogels is te lezen op de pagina 'commissies en werkgroepen'.

 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden