Over BFVW

Inzet Weidevogeldrone

De verschillende weidevogeldrones worden in het seizoen vollop gebruikt. Als onderdeel van de nazorg kan de weidevogeldrone ingezet worden om te monitoren en te beschermen. Er zijn meer dan 40 piloten beschikbaar verdeeld over negen weidevogeldrones. Om de weidevogeldrone efficiënt in te zetten is het dringende advies om de weidevogeldrone tijdig in te zetten, dus niet als laatste redmiddel van de nazorg. De drones zijn beschikbaar voor alle vogelwachten.


Aanvraagprocedure

Om het geheel te stroomlijnen is de volgende aanvraagprocedure van toepassing.

Optie 1; Indien een dronepiloot binnen de eigen Vogelwacht:

  • Nazorger benadert de dronepiloot
  • Piloot zoekt observer en reserveert de drone.

Optie 2: Indien géén piloot binnen de eigen vogelwacht

  • Aanvraag bij gebiedscoördinator BFVW, deze geeft het door aan een dronepiloot in de regio.
  • Bevestiging reservering door de piloot

 

Wie is mijn gebiedscoördinator?
Deze is vast bekend bij de nazorgcoordinator van je eigen wacht. Is dit niet het geval, neem dan contact op met René van Dam, r.vandam@bfvw.nl. Ook voor andere vragen rondom de inzet van de drone.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden