Over BFVW

Werkgroep predatie

De eieren en kuikens van weidevogels staan bloot aan allerlei gevaren. Een belangrijke bedreiging vormen de roofdieren (predatoren) die het voorzien hebben op de nesten, kuikentjes en zelfs volwassen vogels. Door het veranderende landschap, waarbij het waterpeil een grote rol speelt, hebben we in vrijwel heel Fryslân een leefomgeving (biotoop) gemaakt dat heel geschikt is voor veel predatoren. We zien dan ook dat in de afgelopen decennia de predatoren zich in heel de provincie hebben gevestigd. Waren er voorheen grote gebieden waar het bijvoorbeeld te nat was voor vos en steenmarter of te open (weinig bomen) voor zwarte kraaien en buizerd, op dit moment bestaat een groot deel van Fryslân uit hetzelfde landschap met een laag waterpeil en een open ruimte die doorbroken wordt door zogenaamde ruilverkavelingsbosjes en andere bosschages.

Nu de populaties van de weidevogels onder druk staan en de populaties van de predatoren groeien, wordt de predatie in het boerenland een steeds groter probleem. De werkgroep predatie spant zich in om dit aan te pakken, er wordt overleg gevoerd met gemeentes, natuurorganisaties en agrarische collectieven om de ruimte weer ongeschikt te maken voor de predatoren en met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging om daar waar nodig en mogelijk roofdieren te bestrijden. Verder wordt bijgehouden welke onderzoeken er uitgevoerd worden en de waarnemingen van predatoren in het veld worden verzameld.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden