Projecten

Grutsk op ús Greidefûgels

Net als in de voorgaande jaren richt de campagne zich vooral op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters. Naast voorlichting gaat de campagne ook om actie. Actie in de praktijk wel te verstaan. We dagen boeren, loonwerkers en vogelwachters uit in de praktijk maatregelen voor weidevogels te treffen. 

Voor meer informatie over Grutsk op ús Greidefûgels klik hier >>>

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden