Over BFVW

Werkgroep kerkuilen Friesland

De Werkgroep Kerkuilen Friesland(WKF) is een zelfstandige werkgroep die onderdeel uit maakt  van de Stichting Kerkuilen Nederland  https://www.kerkuil.com
De WKF bestaat sinds 1986. Deze actieve groep , bestaande uit vrijwilligers , ringers en “gastheren” maakt zich sterk voor de bescherming van kerkuilen in Fryslân. Sinds 1992 is de werkgroep aangesloten bij de BFVW.

In Fryslân waren al in 1976 Johan de Jong , Anne van der Wal en Wiebren Lok actief bezig met de bescherming van de kerkuil. Zo werd in 1976 de eerste nestkast voor kerkuilen opgehangen.  Dit zijn er inmiddels meer dan 1900.

Vrijwilligers:
Circa 80 vrijwilligers maken tijd vrij voor het welzijn van onze uilen. Deze mannen én vrouwen onderhouden en controleren de nestkasten. Daar waar nodig worden oude kasten vervangen. Ook worden nog regelmatig nieuwe nestkasten geplaatst. De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de tellingen en registratie van kerkuilen. Veel van onze vrijwilligers zijn ook betrokken bij de Werkgroep Roofvogels Nederland. Deze beschermen naast kerkuilen, ook andere uilensoorten én roofvogels binnen onze mooie provincie.

Vogels ringen:
Binnen de ca. 40 regio’s in Fryslân waar de werkgroep actief is worden de kerkuilen en hun jongen gemonitord en geringd. Door (met name de kuikens) te ringen verschaft ons dat informatie als de uil wordt teruggevonden.  De WKF wordt door circa 20 ringers ondersteund. Vindt u een dode uil of andere vogel met ring, dan kun u deze gemakkelijk aanmelden via https://www.griel.nl  U ontvangt vaak direct , maar altijd binnen 24 uur detailgegevens van de door u gevonden vogel en ring. De ringer ontvangt deze gegevens ook.

“Gastheren” en “Gastvrouwen”:
De vele nestkasten die we hebben mogen ophangen door de jaren heen , hangen vaak gewoon bij mensen thuis. Bij de ene op de hooizolder van de boerderij , bij een ander op zolder van een woonhuis of in een open (kap)schuur.. Mensen die de kerkuilen een warm hart toedragen en hun huis of omgeving beschikbaar stellen voor de kerkuil noemen we “gastheren en gastvrouwen”. Wanneer uilen de nestkasten gevonden hebben, kunnen ze er jaren broeden. “Gastheren of gastvrouwen" ontvangen na 5 jaar een succesvol broedgeval te hebben gehad een mooie oorkonde!
Alle nestkasten worden voorzien van een provinciaal broedkastnummer. Dit unieke nummer is gekoppeld aan het adres en detailinformatie van de nestkast en locatie.

Registratie van broedgevallen van de kerkuil:
De Stichting Kerkuilen Nederland  onderschrijft het beschermingswerk en onderzoek, dus de monitoring van de kerkuilenpopulatie in Nederland en vraagt alle beschermers  van de kerkuilen om de gegevens die verzameld worden tijdens het veldwerk te noteren in https://www.sovon.l/nestkaart  
Binnen Fryslân  worden de gegevens centraal verzameld en aan het einde van het broedseizoen met nestkaart light van Sovon.         
In Fryslân is het ook mogelijk gebruik te maken van het BFVW registratiesysteem.

Vrijwilliger worden bij de WKF? Dat kan!
Onze werkgroep is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Ook is het mogelijk  mee te komen kijken tijdens 1 van onze controlerondes voor een onvergetelijke uilenervaring!

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden? Dat kan via de onderstaande contactpersonen:

naam functie telefoon E-mail
Pyt vd Polder Fryslân coördinator 06-15308762 pytvdpolder@gmail.com 
André de Jager contactpersoon BFVW 06-13956500

buorren1@hotmail.com

     

dejagerandre35@gmail.com

Alle betrokkenen ontvangen jaarlijks de nieuwsbrief Kerkuilen (zie afbeeldingen)

* Wilt u ook een uilenkast, stuur ons eens een mail of een appje.

* U kunt ons mooie vrijwilligerswerk financieel steunen door een gift doneren op rekening van de Werkgroep Kerkuilen Friesland: NL 93RABO 0362742782.

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden