Over BFVW

Werkgroep blaustirns (zwarte stern)

Zwarte sternen kwamen in Fryslân vrij veel voor tot halverwege de vorige eeuw. Rond de Tweede Wereldoorlog waren er zo'n 3000 tot 4000 broedparen in onze provincie. Door o.a. het vastleggen van het waterpeil verdween de mogelijkheid voor de stern om nesten te bouwen, waardoor de soort terugliep naar een populatie van 150-200 paren. De werkgroep verzorgt nestvlotten waarop de zwarte stern kan broeden, zodat de vogel niet helemaal uit Fryslân verdwijnt. Het lijkt erop dat de populatie, hoewel nog steeds erg kwetsbaar, nu redelijk stabiel is. De werkgroep verzamelt verder informatie over de Frieze populatie. Mocht u plaatsen weten waar nestvlotten zouden kunnen worden ingezet, dan kunt u terecht bij deze werkgroep via broedzorg@bfvw.nl.

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden