Over BFVW

Steenuilenwerkgroep Friesland

De Steenuilenwerkgroep Friesland is een zelfstandige werkgroep die sinds december 2023 onderdeel uitmaakt van de Commissie Broedzorg van de BFVW. De werkgroep werkt nauw samen met zusterorganisatie Steenuilenwerkgroep Drenthe http://steenuilendrenthe.nl
De werkgroep is in 2002 ontstaan uit initiatief vanuit de Werkgroep Kerkuilen Friesland en in november 2023 nieuwe energie ingeblazen onder leiding van vijf gelijkwaardige leden. Onze actieve groep  bestaat uit vrijwilligers, een onderzoeker en ringers. De Steenuilenwerkgroep Friesland maakt zich sterk voor de bescherming, uitbreiding en kennisdeling van Steenuilen in Fryslân.

Binnen de grenzen van Fryslân, waar de werkgroep actief is, dragen we zorg voor inventarisatie van bestaande en potentiële territoria van steenuilen. We onderzoeken, middels zorgvuldig afspelen van geluid én lokale meldingen, de aanwezigheid van steenuilen. Rondom bestaande territoria plaatsen we in samenwerking met bewoners “marterproof” nestkasten. Ook vervangen we verouderde nestkasten door deze nestkasten.  De boom- en steenmarter worden gezien als dé toppredatoren van steenuilen. Door het plaatsen van de vernieuwde nestkasten kunnen we het de marters moeilijker maken. Uw hulp is hard nodig om de steenuilen in Fryslân in kaart te brengen.

Ringen van Steenuilen

Binnen het ringproject RAS- (Retrapping Adults for Survival) Project Steenuil Friesland 
worden steenuilen en hun jongen gemonitord en geringd. Door zowel ouders als kuikens te ringen, verkrijgen we informatie op het moment van ringen én als de uil wordt teruggevonden. We krijgen hierdoor een beter beeld van de jongenoverleving. Wij vinden educatie belangrijk en staan daarom open voor kleine aantallen bezoekers tijdens ringmomenten. Vindt u een dode steenuil of andere vogel met ring, dan kun u deze gemakkelijk aanmelden via https://www.griel.nl. U ontvangt, vaak binnen 24 uur, detailgegevens van de door u gevonden vogel en ring. De betreffende ringer ontvangt deze waardevolle gegevens ook. 

 

Registratie van waarnemingen en broedgevallen van de steenuil
Voor de registratie van steenuilen op de digitale kaart, gebruikt de werkgroep het registratiesysteem van de BFVW.  Heeft u beschikking tot de registratie-app en/of -site dan willen we u aanmoedigen om waarnemingen van steenuilen hiermee te registreren. De gegevens worden eind van het jaar gedeeld met SOVON. Kunt u niet zelf registreren via de BFVW dan mag u ons altijd een bericht doen via de onderstaande contactgegevens waarbij de soort melding (los exemplaar, broedpaar, kuikens) en de precieze locatie voor ons het belangrijkste is.

Vrijwilligers
De vrijwilligers maken tijd vrij voor broedzorg, educatie, onderzoek, communicatie en verdere bescherming van de steenuilen in onze provincie.  De vrijwilligers onderhouden en controleren ook de nestkasten. Verder zijn de vrijwilligers verantwoordelijk voor het onderhoud, de tellingen en de registratie van steenuilen. Onze vrijwilligers onderhouden nauwe banden met de Werkgroep Kerkuilen Friesland en de vogelasiels. Ze onderzoeken en beschermen naast steenuilen vaak ook andere uilensoorten én roofvogels binnen onze mooie provincie.  

Vrijwilliger worden bij de Steenuilenwerkgroep? Dat kan! 
Onze werkgroep is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Zoals aangegeven is het voor educatie van tijd tot tijd mogelijk mee te komen kijken tijdens één van onze controlerondes voor een onvergetelijke uilenervaring! Ook als u erover denkt vrijwilliger te worden, kunt u een keer met ons meelopen. Dan krijgt u een idee van ons werk en kunt u uw vragen stellen aan de vrijwilligers. 

En verder….

  • Heeft u nog een vraag of informatie voor ons of wilt u zich aanmelden? Dat kan via de onderstaande contactpersonen:

o   Algemene mailbox: steenuilfriesland@hotmail.com

o   André de Jager – contactpersoon BFVW + nestkasten

     06-13956500, Buorren1@hotmail.com, dejagerandre35@gmail.com 

  • Overige leden van de Steenuilenwerkgroep zijn:

o   Henk van den Berg - coördinator Stone

o   Johannes Ruurd Fokkens - hoofdringer

o   Jeroen Breidenbach - Braakballenonderzoek & ringer 

o   Jens Tamminga - Contactpersoon lokale vogelwachten  

  • Uw hulp is hard nodig om de steenuilen in Fryslân in kaart te brengen. Weet u een locatie waar steenuilen aanwezig zijn? Neem contact met onze werkgroep via steenuilfriesland@hotmail.com.
  • Wilt u voor uzelf of uw lokale vogelwacht éen of meerdere Steenuilennestkasten plaatsen? De nestkasten zijn bij ons te bestellen.
  • Een donatie voor ons mooie vrijwilligerswerk stellen wij zeer op prijs!
  • Het Bettie Wiegmanfonds betaalt een groot deel van onze opstartkosten. We zijn heel blij met hun bijdrage van € 5500,- voor o.a. broedkasten en wildcamera's!

 

 Foto: Herman Postma

 
Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden