Over BFVW

Ruurd Jelle van der Leij

Ruurd Jelle van der Leij (27), opgegroeid in Oldeholtpade, is van kinds af aan al fanatiek bezig met vogels. Het begon allemaal toen hij als klein kind mee ging met zijn vader op zoek naar kievitseieren en al gauw viel zijn interesse voor vogels ook bij andere mensen op. Zo ontmoette hij Freddie de Vries die destijds ook in Oldeholtpade woonde.

Via Freddie kwam hij in aanraking met een fanatieke groep vogelaars uit Oldeholtpade e.o. en had hij de perfecte mensen om zich heen om een enorme kennis te kunnen vergaren. Ze namen hem mee tijdens het ringen van Kerkuilen, Havik, Buizerd, Sperwer enz. Hij leerde het inventariseren van vogels door middel van de BMP methode. In het voorjaar namen ze hem mee op reizen naar Polen en Oost-Duitsland. In het najaar gingen ze steevast naar Falsterbo, Zweden om daar de enorme vogeltrek te aanschouwen. Kortom de ideale manier om alles te weten te komen over vogels in binnen en buitenland.

Na het afronden van zijn VWO is hij de studie kust en zee management gaan doen op het Van Hall te Leeuwarden. Naast de leuke excursies en mooie stages die hij tijdens deze studie heeft kunnen doen ontmoette hij ook hier weer de nodige mensen die zijn kennis deden groeien. Gedurende de studie kwam ook zijn passie voor fotografie steeds nadrukkelijker naar voren. Destijds was RJ altijd afhankelijk van andermans apparatuur maar daar kwam in 2007 verandering in. In augustus 2007 vertrok hij voor 5 maanden naar Noorwegen om daar en een aantal modules voor zijn studie te gaan volgen. Voor vertrek heeft hij zijn eigen spiegelreflexcamera aangeschaft met een aantal lenzen.

Bij terugkomst bleek de drive om te fotograferen alleen maar groter en was de tijd daar om een mooie 500mm te kopen zodat ook vogelfotografie tot de mogelijkheden ging behoren. Vanaf dat moment is het hard gegaan. Zijn foto's worden o.a. verkocht door de beeldbank FotoNatura en inmiddels is hij fulltime fotograaf. Als natuurfotograaf werkt hij al sinds 2008 aan een Stellinwerfs vogelboek wat eind dit jaar uit gaat komen. 

Dit boek maakt hij in samenwerking met vriend en natuurman Freddie de Vries uit Oldeholtpade. Hij is niet alleen een goede schrijver maar heeft daarnaast enorm veel kennis van de flora en fauna in deze streek. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de Stellingwarver Schrieversronte. In het boek zijn twee aspecten voor dit taal- en streekcultuurinstituut erg belangrijk: het beschrijven van kenmerkende onderdelen uit de natuur in de prachtige regio en het gebruik van het Stellingwarfs bij de beschrijving daarvan. Zo wordt de naam van de vogel dus in het Nederlands, Latijn en Stellingwerfs weergegeven. Daar zitten fantastische streeknamen bij zoals gemaskerde bandiet, dame mit et lange gezicht, lipketit etc. Het boek staat vol met belevenissen van vroeger, kleine handige herkenningstips en het voorkomen specifiek gericht op onze gemeentes (Oost- en West-Stellingwerf). Voor de foto's is zeer bewust gekozen om een mooi beeld te laten zien, dus de vogel niet altijd vol in beeld. Juist een vogel in zijn omgeving verteld vaak veel meer over een soort. Daarnaast is er op de foto vaak een vogel met een kenmerkende prooi te zien, een vogel in een struik die bij ons in de streek veel voorkomt en zijn er een aantal abstracte foto's die het boek een meer artistieke uitstraling geven.

Komende winter gaat hij weer lezingen geven en misschien heeft u als vogelwacht interesse. Via deze link kunt u de inhoud van de lezingen bekijken. Duur van een lezing is 45-60 min en een combi van twee lezingen is mogelijk. De prijzen van een lezing zijn op aanvraag: rjvanderleij@gmail.com .

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden