Over BFVW

Albert Wester

In mijn vrije tijd fotografeer ik graag de natuur en vertel daar graag over tijdens mijn lezingen. Als medewerker van It Fryske Gea zijn veel van mijn foto’s in de gebieden van mijn werkgever gemaakt. Een lezing duurt bij mij meestal een uur tot anderhalf uur met een kleine pauze halverwege.

Tegenwoordig presenteer ik de foto’s vaak met de laptop en beamer, maar ook de diaprojector is nog steeds inzetbaar. In overleg kunnen er afwijkende tijden worden afgesproken. Ik lever graag maatwerk voor uw lezing.

Diaserie 1. Natuur en natuurbeheer in de Alde Feanen.
Diaserie 2. Vogels in en om de Jan Durkszpolder.

Digitale lezing 1. Fûgels yn en om de sompen fan It Fryske Gea

Kosten: € 75,- en 0,28 cent per kilometer reiskosten. Oant sjen!


Albert Wester
Sânhichte 22 
9263 RP Garyp 
tel. 0511-521038

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden