Projecten

Jaarbericht - Weidevogels in Fryslân

In het Jaarbericht - Weidevogels in Fryslân presenteren zes verschillende organisaties gezamenlijk de weidevogelcijfers van het voorgaande broedseizoen. Deze unieke samenwerking is voortgevloeid uit het OlterterpOerlis waar alle partijen die zich in Fryslân met de weidevogels bezighouden in vertegenwoordigd zijn.

De deelnemende partijen stellen zich hieronder aan u voor. Het gaat om de Bond Friese VogelWachten (BFVW) die de projectleiding voert, Sovon Vogelonderzoek Nederland, BoerenNatuur Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De laatste drie hebben natuurgebieden in eigendom en we noemen ze daarom terreinbeherende organisaties, kortweg TBO’s.

In het Jaarbericht vindt u naast de cijfers van meldingen over nesten, broedparen en territoria, ook informatie over voor de weidevogels belangrijke thema's als voedselaanbod en kuikenoverleving. 

 

Foto boven: Henk Bootsma

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden