Nieuws

Jaarberichten weidevogels

In Fryslân bestaat sinds 2019 een traditie dat organisaties die betrokken zijn bij weidevogelbeheer gezamenlijk een jaarbericht uitbrengen. Uniek voor Nederland. In een jaarbericht komen alle cijfers van monitoring en bescherming samen. Dus cijfers van weidevogels in boerenland en in gebieden van Terrein Beherende Organisatie en bepaalde gebieden met particulier natuurbeheer. Hierdoor ontstaat inzicht in het aantal broedende weidevogels en hun reproductie. Verder wordt in een jaarbericht gezamenlijk duiding gegeven aan de cijfers.

  • Jaarbericht weidevogels 2019. >>>
  • Jaarbericht weidevogels 2020. >>>
  • Jaarbericht weidevogels 2021. >>>
  • Jaarbericht weidevogels 2022. >>>
  • Jaarbericht weidevogels 2023. >>>

 Partners Jaarbericht weidevogels Fryslân:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden