Nieuws

Coronabeleid van de BFVW

Als grootste vrijwilligersorganisatie van Fryslân heeft de BFVW natuurlijk ook te maken met de adviezen/maatregelen die nu gelden in verband met het Coronavirus. Het hoofdbestuur van de BFVW geeft haar leden en vrijwilligers het volgende advies.

  • Houd te allen tijde de adviezen zoals uitgegeven door het RIVM aan. Deze adviezen zijn terug te vinden via deze link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
  • Stel vergaderingen, excursies en cursussen uit of maak er digitale ontmoetingen van via bijvoorbeeld Skype of Zoom.
  • Veldwerk kan doorgang vinden, houd hierbij wel de eerdergenoemde regels aan en werk in kleine groepjes, liefst tweetallen, beperk het contact tussen nazorger/nazorgcoördinator en boer zoveel mogelijk tot telefonische overleggen.

Op het niveau van de Bond betekent dit concreet het volgende:

  • Vergaderingen georganiseerd vanuit het bondsbureau gaan niet door. Dringende agendazaken worden per mail opgepakt. Nieuwe data worden gepland als er meer duidelijkheid is over de duur van de nu geldende maatregelen.
  • De beide medewerkers zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Zij zijn per mail en telefoon in principe bereikbaar op de vaste dagen: Henk de Jong: Maandag t/m donderdag op 06-51172174, h.dejong@bfvw.nl en Inge van der Zee: Dinsdag t/m vrijdag op 06-11402591, i.vanderzee@bfvw.nl
  • Het hoofdbestuur heeft onderling regelmatig contact, maar zal tot nader orde niet meer fysiek bij elkaar komen.

De eerste 200 kievitsnesten zijn inmiddels al gemeld! Hiermee is de nazorg goed op gang gekomen. Wij zien in de nieuwe adviezen van het RIVM op dit moment geen reden om dit stop te zetten, we wensen jullie daarom allemaal veel mooie en gezonde momenten in het veld!

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden