Nieuws

Eerste ei Waadhoeke voor wâldpyk

Op zaterdagochtend werd de BFVW rond half acht uit bed gebeld door Remco Hamstra uit Rottevalle. Hij stond in de mist bij een eitje in de Waadhoeke, één van de twee gemeentes die op dat moment nog open waren. Na een controle door Vogelwacht Franeker bleek alles in orde!

Remco was vanmorgen afgegaan op het geluid van de 'ljippen' en dacht bij een nat veld dat daar wel kansen konden zijn. Na een paar slagen over het veld zag hij de ljip op een 'seekob' (meeuw) slaan, dat moedigde hem aan om door te zoeken. Met succes. Het met maisstoppels opgemaakte nest was op het grasland dan ook niet te missen. Zeker niet voor een ervaren aaisiker als Remco, die al meerdere gemeente-eieren op zijn naam heeft staan.

Remco, fan herte lokwinske mei dizze fynst!

Het Frije Fjild van de gemeente Waadhoeke is hiermee gesloten, nu blijft alleen Harlingen nog over!

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden