Nieuws

Fotowedstrijd ANF en BFVW

Doe mee aan de Fûgelfotowedstrijd!


Ter ere van de afsluiting van de 1e Fase van de ontwikkeling van 'Gruttoland' organiseert het Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) in samenwerking met de Bond Friese Vogelwachten - BFVW een fotowedstrijd. De winnaar ontvangt een ticket voor de opening!
Die kans wil je natuurlijk niet missen. Deel je mooiste, gekste, vrolijkste of apartste foto’s en maak kans op deze unieke ervaring om de eerste officiële bezoeker te zijn.


Hoe werkt het?
In de komende 10 weken delen wij elke week 1 vogel uit de TOP 10 van Boer Murk. Meedoen kan door je mooiste foto van deze vogelsoort te delen. Het mag een foto zijn uit het archief. We zien graag zo veel mogelijk plaatjes van deze vogels verschijnen.
Iedere week selecteert een vakjury de weekwinnaar en aan het eind van de 10 weken bepaalt een publieksjury wie het ticket wint.
Ingestuurde foto’s mogen door zowel ANF als de BFVW voor andere doeleinden worden ingezet, met vermelding van fotograaf.


De nummer 10 van Boer Murk : Visdief – Wytstirns


De Visdief - Wytstirns (Sterna hirundo) is de algemeenste stern in Nederland. Het is een sierlijke, slanke, witte vogel met een fraaie zwarte kopkap en een diep gevorkte staart. De snavel is rood en heeft een zwarte punt, de poten zijn ook rood. Van puntje van de snavel tot einde van staart meet de visdief ongeveer 35 cm, de vogel weegt zo’n 120 gram.
Eind maart arriveren de eerste visdieven hier vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika. In oktober worden de laatste visdieven gezien op hun terugweg. In de ruim vijf maanden dat er behoorlijk wat visdieven in Nederland zitten is deze vogel voor veel fotografen een geliefd foto-object.
Bij boer Murk is de visdief voedsel zoekend te vinden boven de brede sloten en de vaart. Dit doet de visdief door biddend (al vleugelklappend stilstaan in de lucht) boven het water te hangen en vervolgens bovenop de prooi te duiken. Het voedsel bestaat vooral uit vis, verder larven, kreeften en insecten. Deze jachttechniek is een mooie kans om deze drukke vogel te fotograferen.
Het is handig als je je op een iets hoger punt opstelt – een dijkje, of een kadewal – waardoor je ongeveer op gelijke hoogte met de vissende vogels kunt komen. Broeden doet de visdief bij Boer Murk op de schelpeneilandjes in de plasdras, dit biedt fotografen mooie kansen op prachtige platen vanuit de kijkhutten. Een legsel bestaat doorgaans uit 2 à 3 grijsbruine, gevlekte eieren van gemiddeld 41 x 30 mm. De broedduur bedraagt 20 tot 23 dagen. Visdiefjes hebben soms twee legsels in een seizoen.
Na een keldering in aantallen in de jaren 60 van de vorige eeuw, klommen de aantallen weer iets op, zodat er nu in Nederland zo’n 13-14.000 paartjes broeden. Dit heeft vooral te maken met de verbetering van de waterkwaliteit. De visdief broedt vooral langs de Waddenkust en in Zeeland, ook op zandbanken langs de grote rivieren. Door de vogel nieuw ontdekte broedplaatsen zijn platte grinddaken in steden met voldoende waterwegen en eilandjes in plasdrasgebieden, zoals bij Boer Murk.


#Fûgelfotowedstrijd #boermurk #visdief #gruttoland #vogelfotografie
Foto : Visdief - Wytstirns (Sterna hirundo)
Fotograaf : Henk Bootsma

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden