Nieuws

Is een nest uitgekomen, verlaten of toch gepredeerd?

De grote meerwaarde van de Fryske combimethode is dat we daarmee een beeld kunnen geven van het nestsucces van de weidevogels op provinciaal en gebiedsniveau. Dat is niet mogelijk bij tellingen op basis van broedparen alleen. Om uitspraken te kunnen doen over het nestsucces is het natuurlijk van groot belang dat bij zoveel mogelijk nesten wordt geregistreerd of het is uitgekomen, of het gepredeerd is of anders verloren is gegaan.

Op dit moment is bij de helft van de weidevogelnesten in het systeem die uitkomst nog niet duidelijk. We willen jullie daarom vragen om bij de gevonden nesten ook de uitkomst in te vullen. Dat kan door de status van het nest aan te passen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

·        Via de registratiesite: Ga naar registraties melden. Klik op de vogelsoort waarvan je een neststatus wilt aanpassen. Alle nesten en broedparen van die soort binnen de eigen vogelwacht verschijnen nu op de kaart. Zoek het juiste nest op en klik erop. Er verschijnt nu een detailscherm. Klik op bewerken. Pas de status aan van ‘onbekend’ naar ‘verloren’, ‘gepredeerd’ of ‘uitgekomen’ door op het blauwe vlakje met de drie stipjes te klikken.

Via deze optie kun je niet alleen je eigen nesten aanpassen, maar ook die van je collega-nazorger. Ook is aan te geven wat de oorzaak is van een verlies.

·        Als het gaat om een nest waar je in het veld bijstaat, kun je natuurlijk ook via de BFVW-app het resultaat registreren. Ga daarvoor naar ‘Start registratie’ en kies ‘vogelsoort registreren’. Kies de juiste vogelsoort. Kies voor ‘nest’. Zorg dat de locatie goed geplaatst is op het kaartje, klik op opslaan. Het systeem herkent dat er op die plaats al eerder een nest van die soort is ingevoerd en vraagt of je deze registratie daaraan wilt koppelen. Kies ‘ja’. Pas in het bovenste blokje de status aan. Geef bij gepredeerd en verloren ook de oorzaak daarvan aan. Klik tot slot op ‘opslaan en verwerken’.

Via deze optie kun je aangeven waardoor een nest verloren is gegaan. Ook nesten van je collega-nazorgers kun je aanpassen.

·        Via de BFVW-app: Klik op menu (drie streepjes in linkerbovenhoek). Ga naar de overzichtskaart. Klik op het nest dat je aan wilt passen. Er verschijnt nu een detailscherm met onderin in het oranje ‘bewerken’. Klik daarop. Kies de juiste uitkomst van het nest.

Let op: deze optie geeft beperktere mogelijkheden dan de eerste twee opties. Zo is deze alleen te gebruiken bij de nesten die zelf zijn ingevoerd! Nesten van collega-vrijwilligers zijn niet via deze methode te bewerken. Ook is niet aan te geven wat de oorzaak is van een verlies.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden