Nieuws

Kuiken gekropen uit eerste Fryske ljipaai van 2022

Op 14 maart vond Wietse Jan Dijkstra het eerste Fryske ljipaai van 2022 op de Workumerwaard, op een perceel dat beheerd wordt door boer Gerke Visser. Het eitje was onderdeel van een twake (twee eitjes in één nest). Vlak voor het Paasweekend ontvingen wij het bericht dat uit één van de twee eitjes inmiddels een kuiken was gekropen. Simon Wiersma fotografeerde het kuikentje, dat nog in het nest lag met de drie andere eieren, toen hij daar op Goede Vrijdag samen met zijn nazorgmaat Willem van der Staay zijn vrijwillige beschermingswerk deed.

Kievitskuikens zijn zogenaamde nestvlieders; zodra ze wat bekomen zijn van de moeite die het kost om uit hun ei te kruipen, verlaten ze het nest om zelf hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen, de oudervogels houden hun kroost wel goed in de gaten en warmen ze geregeld onder hun vleugels op. Het is aan het kuiken zelf om genoeg insecten op te scharrelen om op te kunnen groeien tot een vliegvlugge kievit. Daarvoor moeten natuurlijk genoeg insecten aanwezig zijn in de buurt. Hoge waterstanden, kruidenrijke graslanden en ruige mest lokken insecten aan, waardoor de kuikens meer kans maken. Boer Gerke Visser zorgt er, samen met Agrarisch Collectief Súdwestkust, voor dat de omstandigheden optimaal zijn, zodat de kuikens meer kans maken.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden