Nieuws

Nazorg voortvarend opgepakt in Fryslân

Het regent stippen zei Nutte Veenstra, vrijwilliger bij de BFVW vanochtend. Samen met Jan en Jaap Dijkstra is Nutte volop bezig om het registreren van nesten en broedparen van onze weidevogels in goede banen te leiden. Iedere dinsdagochtend zijn Jan en Nutte te vinden op het bondsbureau. Sinds ruim een half jaar werken zij aan de realisatie van de nieuwe registratie-app en het verder ontwikkelen van het registratie-systeem. Vlak voor het broedseizoen is de nieuwe fûgelwacht app gelanceerd. Op een paar kleine puntjes na draait de app inmiddels als een zonnetje. En dat resulteert in een prachtige overzichtskaart met stippen. Per vandaag (dinsdag 3 april 2018) zijn er geheel Fryslân al 1214 nesten en broedparen geregistreerd. Daarmee durven we wel te stellen, dat het nazorgseizoen een vliegende start kent.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden