Nieuws

Praktijkles weidevogels in Baard

Dinsdag 16 mei verzorgde Wybren Bruinsma van vogelwacht Winsum/Baard/Oosterlittens een praktijkles voor leerlingen van de basisschool 'Greidfûgel' in Baard. De juf en leerlingen van de midden- en bovenbouw van deze school met een toepasselijke naam kregen een les uit het hart van een echte fjildman. Wybren gebruikte geen digitale middelen, maar gaf de gastles 'ouderwets' op locatie bij boer Marten de Jong in Baaium. Hij gaf uitleg over de hoofdsoorten weidevogels met behulp van goed bewaarde uitgeblazen eieren. Natuurlijk hoort polsstokspringen ook bij de basisvaardigheden van fjildminsken. En de bescherming van nesten en kuikens kwam vanzelfsprekend ook aan de orde. Zo behoort de nestpan tot de basisuitrusting van een nazorger/weidevogelbeschermer. Tot slot gingen de kinderen daarna onder begeleiding van Wybren naar de 'greide'. Volgens Wybren gingen de kinderen daar 'efkes gekjeie en modderbaaie yn 'e drek'. Wil jij met je school ook eens een praktijkles organiseren? Neem dan contact op met de BFVW (058-2504388). 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden