Nieuws

publieksactie 'red de weidevogel' groot succes

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân is een initiatief van de Bond Friese Vogelwachten. Alhoewel beide organisaties zelfstandig opereren, werken ze nauw samen. Wat hen namelijk bindt is de liefde voor weidevogels en het Friese weidelandschap. De BFVW beveelt de publieksactie 'red de weidevogel' van Agrarisch Natuurfonds Fryslân dan ook van harte aan. https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/reddeweidevogel/

Sinds de start van de crowdfundingsactie 'red de weidevogel' afgelopen zaterdag is er al door 70 mensen een stuk weidegrond geadopteerd. In totaal is er al bijna 800 m2 à € 7,50 door sympathisanten van o.a. de grutto geadopteerd.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden