Nieuws

Spreeuw topper van eerste Fryske Fûgelteldei

Afgelopen zaterdag (30 september) werd de spreeuw het meest gezien tijdens de allereerste Fryske Fûgelteldei. De BFVW wil met deze telling komen tot een provinciebrede telling van aanwezige vogels in Fryslân en sluit daarmee aan bij de internationale vogelteldag van Euro Birdwatch.

Hoewel de oproep tot meedoen pas laat de deur uitging, hebben enkele lokale vogelwachten er toch al gehoor aan gegeven. De Friese top vier van meest getelde vogels werd dus aangevoerd door de spreeuw (4366), gevolgd door de kievit (3338), de grauwe gans (2936) en de stormmeeuw (2789). Hekkensluiters van de lijst met 68 vogelsoorten waren de ijsvogel, de waterral, de slechtvalk en de boomkruiper met elk 1 melding. Al met al zijn er ruim 17.250 vogels gemeld deze zaterdag!

Ook landelijk voert de spreeuw de lijst aan, maar nummers twee en drie zijn dan de graspieper en de vink. Landelijk zijn ruim 350.000 vogels gemeld, een tiende van het Europese totaal van meer dan 3,5 miljoen vogels. De brandgans voert in Europa de lijst aan, gevolgd door de houtduif. De spreeuw neemt internationaal de derde plaats in. 

Tellers van dit jaar; bedankt, tige tank! In 2024 hoopt de BFVW opnieuw de Fryske Fûgelteldei te organiseren. We hopen dat veel meer vogelwachten dan mee gaan doen met deze internationale telling!

 

Op de foto's: spreeuw (Wiebe Palstra), kieviten in vlucht (Gerke Visser), grauwe gans (Herman Postma) en stormmeeuw (Herman Postma)

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden