Nieuws

Terugblik ledenvergadering 8 oktober

Terugblik ledenvergadering 8 oktober

Op vrijdagavond 1 maart 2019 was de laatste ledenvergadering van de BFVW, meer dan 1,5 jaar geleden. Een roerige periode door natuurlijk de coronaperikelen, maar ook leden die ons zijn ontvallen. Maar gelukkig ging de natuur en het beschermen van de weidevogels wel gewoon door. Voor veel van onze vrijwilligers een heerlijk ontsnapping uit de lockdown. Op vrijdag 8 oktober 2021 konden wij hierop terugblikken tijdens de ledenvergadering. Voor leden die de 1,5 meter toch wel prettig vinden, werd gekozen voor een andere locatie, namelijk de Bethelkerk in Drachten.

 

Belangrijke punten die ter sprake kwamen:

  • Gedeputeerde Hoogland was aanwezig en sprak zijn waardering uit over de tomeloze inzet van de BFVW vrijwilligers. Ook kwamen het aanvalsplan Grutto en andere kansen voor de weidevogels voorbij.
  • Voorzitter Frans Kloosterman gaf aan per ingaande van maart 2022 te stoppen als voorzitter van de BFVW, vanwege verhuizing naar Zweden. Leden van de BFVW krijgen tot 1 november de tijd om zich aan te melden of geschikte personen aan te dragen als kandidaat. Mocht hier geen geschikte kandidaat tussen zitten, dan wordt de vacature verder uitgezet.
  • Pennigmeester Wybe de Jong presenteerde het financiële verslag, waarbij het grote verschil in omzet met eerdere jaren opviel. Het aantal binnengehaalde opdrachten en projecten is sterk toegenomen.
  • Vast punt op de agenda zijn de nazorgcijfers van het afgelopen seizoen. Duidelijk is dat het een veel beter jaar was dan 2020, maar exacte cijfers zijn te vinden in ons eigen BFVW-jaarverslag 2021 en in het Jaarbericht 2021- Weidevogels in Fryslân dat op 14 oktober aangeboden wordt aan gedeputeerde Hoogland.
  • SOVON presenteerde een onderzoek over de overleving van kievitskuikens  in relatie tot de uitkomstdatum, het gehele rapport zal later op deze website te lezen zijn.
  • Een belangrijk speerpunt is het ondersteunen van wachten, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligers, ledenwerving en samenwerking. Nieuwe medewerker René van Dam gaf een toelichting.
  • Om kennis onder de achterban te behouden en te vergroten wordt een cursuspakket opgezet, leden met ideeën hierover kunnen zich melden bij René van Dam, r.vandam@bfvw.nl 


Wij kijken terug op een geslaagde avond, waarbij de traditionele nazit werd gemist. Deze staat in maart wel weer op de planning!

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden