Over BFVW

Regels rondom het eerste kievitsei

De regels rondom het vinden en aanmelden van een eerste kievitsei van de provincie Fryslân, van één van de Fryske gemeenten of van het Fryske jeugdaai (tot 12 jaar) kun je hier vinden.

 

Update: 

Vroeger mochten ganzengedooggebieden niet voor half 5 ’s middags (16.30 uur) betreden worden. Die regel is afgeschaft. Daarvoor in de plaats is nu de regel gekomen dat ganzen in deze gebieden niet verstoord mogen worden, dus dat de gebieden niet betreden mogen worden als er op het perceel of aangrenzende percelen ganzen aanwezig zijn, TENZIJ dat nodig is voor de weidevogelbescherming. Nazorg mag dus wel.
 

Vanaf 2022 zullen we in de regels rondom het vinden van het 1e ei opnemen dat het betreden van ganzengedooggebieden (ook wel ganzenfoerageergebieden) niet mag als er ganzen in de buurt zijn.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden