Nieuws

Webinar ANLb/GLB

Webinar ANLb/GLB

Wil je als nazorger meer weten over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)? Op dinsdagavond 16 januari werd een webinar verzorgd over dit thema. Tijdens dit webinar werd meer inzicht gegegeven in beide regelingen en hoe deze ingezet kunnen worden ten behoeve van weidevogels.

Onderstaand is het webinar terug te kijken. De presentatie is tevens hier te downloaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden