Nieuws

5e campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand' van start!

Baaium, 18 april 2024

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De kat heeft een schadelijk effect op vogels. Door de kattendichtheid in Nederland is er sprake van grote impact.” Smit juicht het daarom toe dat de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ weer is gestart.

Met de eerste kuikens in het land is het weidevogelseizoen nu in volle gang. Wat veel mensen niet weten, of niet willen weten, is dat huis- en boerderijkatten veel slachtoffers maken onder jonge vogels en broedsels verstoren. Daarom loopt nu opnieuw de bewustwordingscampagne met de bekende zanger Emiel Stoffers en poes Gurbe in de hoofdrol. “Der wurdt yn it fjild hurd wurke oan geskikt leefgebiet foar de greidefûgels en it beskermjen fan de fûgels, nêsten en piken”, zegt gedeputeerde Matthijs de Vries. “Dizze kampanje lit sjen dat je ek as katte-eigener dêr in tige wichtige rol yn hawwe kinne.” Het startschot van Kuikens in het land, poes in de mand was donderdag in Baaium met ecoloog Smit als spreker.

 

Stuitend

Volgens Vogelbescherming Nederland, die de campagne steunt, doden katten jaarlijks miljoenen vogels in ons land. Veel grondbroeders zoals weidevogels vallen ten prooi. “Dat blijkt ook uit onze studies”, zei Smit. “Op plekken waar we wildcamera’s plaatsten, zagen we steenmarters, hermelijnen en vossen. De kat was op sommige locaties op driekwart van de beelden te zien, stuitend! Soms zagen we een heterdaadje van een kat met een kuiken in de bek.” De onderzoekers van de universiteit voorzagen katten van een zender. Daaruit bleek dat ze soms kilometers zwerven, ook door weidevogelreservaten. Verder haalden ze DNA-bewijsmateriaal uit prooiresten en poep. “Kortom, we hebben een hoop bewijs dat ook weidevogels direct het slachtoffer zijn van katten.”

 

Wetgeving

Katten zijn vooral nachtelijke rovers. In het donker zijn kuikens het meest kwetsbaar. Daarom is campagneboodschap: houd van half april tot en met juni ‘s nachts de poes binnen. In Australië is het verplicht om de kat op eigen terrein te houden en in de Duitse stad Walldorf geldt in het broedseizoen een aanlijnplicht. Dat er ook iets in Nederland moet gebeuren, dat is volgens Smit duidelijk. “Gelukkig komt er een landelijke chip- en registratieplicht aan.” Hij ziet wetgeving en handhaving als het ultieme middel. “Oké, het kan lastig zijn om katten in huis te houden, maar het is ze aan te leren en het is geen vrijbrief om ze toch maar los te laten. Dure raskatten lopen ook niet los. Het kan dus wel.”

 

Campagnevideo’s

Kuikens in het land, poes in de mand is een initiatief van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Onderdeel van de campagne zijn video’s, te zien op onder andere YouTube, de website poesindemand.nl en op Facebook. De BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, BoerenNatuur Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland steunen de campagne.

Foto: Emiel en Gurbe zeggen: ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. Foto: Binne-Louw Katsma.

Link naar de 1e campagnevideo >>>

 
 
 
Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden