Nieuws

Alle middelen van het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân 2024 zijn op!

Het fonds geeft waarderingspremies uit aan boeren die een stapje verder gaan in boerenlandvogelbescherming dan vanuit de zorgplicht gezien strikt noodzakelijk is.  Nazorgers, collectieven en anderen konden een veldsituatie bij een agrariër (zowel op gras- als op bouwland) voordragen voor een premie vanuit het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân. Op ruim 120 hectare werd het veldwerk uitgesteld met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

Het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân bestaat uit twee onderdelen, sporen genaamd. Het eerste spoor (spoor A) omvat percelen waarop de werkzaamheden op het punt van beginnen staan, maar waar uitstel van maaien, bemesten, ploegen, inzaaien of een andere bewerking gewenst is, omdat er op het moment van voordracht veel boerenlandvogels aanwezig zijn met legsels en/of gezinnen. Dit noemen we het last-minute spoor.

Het andere onderdeel (spoor B) omvat de Boerefûgellânpriis. Een jaarlijks uit te reiken prijs voor een agrariër die, op eigen kosten, een situatie op zijn percelen heeft gecreëerd waardoor veel boerenlandvogels erin slagen kuikens groot te brengen. Te denken valt aan een plasdras met daaromheen kruidenrijke percelen. Het gaat in ieder geval om een voorbeeld van aan de vogels aangepast boeren waar al succes geboekt is met uitgevlogen kuikens. De jury beraadt zich op dit moment over de binnengekomen voordrachten voor dit spoor. In het najaar zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden