Nieuws

Nordwin weidevogel educatie app in gebruik genomen

Dinsdag 26 maart was de officiële ingebruikname van de weidevogel educatie-app door leerlingen van het Nordwin college. De weidevogelapp is gebaseerd op de bestaande registratie-app van de BFVW. Het Nordwin college benaderde de BFVW in de zomer van 2018 met het verzoek een bijdrage te leveren aan het groene onderwijs. Nordwin wil in haar lesprogramma meer aandacht besteden aan natuurinclusieve landbouw. Weidevogelbeheer maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Met de weidevogel educatie app kunnen leerlingen in het veld oefenen met het registreren van weidevogelnesten. Dit wordt uiteraard van te voren afgestemd met de lokale vogelwacht. Daarnaast kunnen leerlingen allerlei informatie in de app vinden die met weidevogels en weidevogelbeheer te maken hebben. Het komende seizoen zal volop wordt benut om de app verder af te stemmen op het onderwijs. Er is al vanuit meerdere kanten vanuit het onderwijs interesse getoond voor dit initiatief.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden