Nieuws

Registratie verliesoorzaak van groot belang

Net als in 2020 bereiken de BFVW alarmerende berichten over de predatiedruk in meerdere gebieden in Fryslân. Er wordt door vele praktijk-experts (fjildminsken) gewezen naar een laag muizenaanbod als belangrijkste oorzaak. Door een natte winter en een nat voorjaar zijn waarschijnlijk grote aantallen muizen verdronken. Daarom richten zowel grond- als luchtpredatoren zich veelal op legsels van weidevogels. 

Het is van grote waarde als de oorzaken van deze verliezen goed worden geregistreerd. Zeker als dit op grote schaal en consequent wordt gedaan, ontstaat er een steeds beter cijfermatig beeld van verliesoorzaken. En dat is weer nodig om toekomstige acties in te kunnen zetten. Bijvoorbeeld om bepaalde regelgeving van predatiebestrijding een bepaalde kant op te kunnen bewegen. Dus nogmaals een oproep aan alle fjildminsken de komende periode extra aandacht aan de registratie van eventuele verliezen te besteden. 

 

 
 
 
 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden