Nieuws

Webinar ANLb/GLB

     
jan
16
Webinar ANLb/GLB
  Datum 16 januari 2024
  Tijd 19:30  - 21:30  uur
  Bijzonderheden

Webinar ANLB/GLB

In 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van start gegaan. Waar boeren voorheen een vast subsidiebedrag per hectare kregen, is dit veranderd. Het vaste bedrag per hectare is nog steeds aanwezig, alleen valt deze lager uit. Dit bedrag kan worden opgeplust, door gebruik te maken van de zogenaamde eco-regeling. Dit zijn maatregelen die bijvoorbeeld de biodiversiteit in het boerenland vergroten, denk aan een kruidenrijke rand of een stuk onbewerkt laten (braak). Deze maatregelen kunnen voor een positief effect zorgen voor de weidevogels, maar ook voor een extra financiële bijdrage voor de boer. In dit Webinar krijg je als nazorger meer informatie over deze regeling en hoe je deze kunt toepassen om het effect voor de weidevogels en boer zo groot mogelijk te krijgen.

Daarnaast is er het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Vanuit deze regeling krijgen boeren voor o.a. weidevogelbeheer een vergoeding per maatregelen. Denk aan uitgesteld maaien of het realiseren van een plasdras. Hoe werkt deze regeling? En hoe belangrijk is de rol van de nazorger hierin? Kan deze regeling gecombineerd met de eerder aangegeven eco-regeling.

Dit Webinar is bedoeld voor nazorgers die meer inzicht willen in beide regelingen en daarmee ook ‘hun’ boeren willen stimuleren voor weidevogelbeheer.

 
Datum 16 januari
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Aanmelden Voor 9 januari, via >>>
 
 
 
 
  Lokatie: Digitaal (link volgt na aanmelding) 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden