Nieuws

13-jarige Gerjan wint strijd om Dantumadiel

De natuur is onvoorspelbaar. Dat blijkt maar weer eens uit het feit dat na het jeugdei, dat afgelopen dinsdag gevonden werd, de telefoon bij de BFVW stil bleef. Ondanks het zachte weer en de vele, actieve aaisikers werden er in de resterende vier open gemeentes geen eieren gemeld. Tot vanmorgen vroeg. 

Gerjan de Boer werd deze zaterdag al vroeg door zijn vader afgezet bij de velden boven Aldtsjerk, omdat de jongeman 'leaver aaisykje woe as mei te gouzzejeie'. Hij zag een kievit van dit perceel afkomen en nam daarom een kijkje. Niet veel later belde hij zijn vader dat hij een eitje gevonden had. Gauw de BFVW bellen, was het advies. De BFVW werd dus uit bed gebeld en die belde op haar beurt weer lokale vogelwachters wakker. Bij de check bleek alles keurig in orde en daarmee is de 13-jarige Gerjan alle andere zoekers te slim af voor het eerste ei van Dantumadiel!

Fan herte lokwinske, Gerjan!

Hiermee is ook het Frije Fjild van Dantumadiel gesloten. Nog drie gemeentes te gaan: Harlingen en de eilanden Ameland en Schiermonnikoog.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden