Nieuws

Al een vijfje op 22 maart

Standaard leggen kieviten (en veel andere boerenlandvogels) vier eieren in een nest (in broedsje). Verschillende keren per jaar worden er echter ook vijf- en zelfs zeslingen gemeld. De eerste melding daarvan kwam dit jaar bijzonder vroeg bij ons binnen, afgelopen maandag (22 maart) vonden de heren Van der Baan en Jonker een vijfje op een maisperceel in de buurt van Luinjeberd. De mannen zijn al jaren nazorgers bij Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden