Nieuws

Algemene Ledenvergadering BFVW

Vrijdagavond 1 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BFVW plaats. In het Dielshûs in Wommels werd een vol programma afgewerkt. Rendert Algra schetste in zijn afscheidstoespraak een beeld van Fryslân in 2030. Uiteraard stonden daarin de weidevogels centraal. Daarna ging gedeputeerde Johannes Kramer in op de actuele toestand van landbouw en natuur in Fryslân. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) nam de 11.400 handtekeningen van de petitie "stop de jacht op weidevogels" in ontvangst en gaf uitleg over de Europese politiek van natuur en landbouw. Hij blijft zich samen met andere politici inzetten voor handhaving van het verbod op de jacht op weidevogels. Hierna benoemde de vergadering Frans Kloosterman als nieuwe voorzitter van de BFVW voor 3 jaar. Het nieuwe beleidsplan van de BFVW werd vrijwel ongewijzigd door de vergadering aangenomen en vastgesteld. Na een aantal belangrijke mededelingen van het hoofdbestuur gaf Marco Hoekstra namens Agrarisch Natuurfonds Fryslân uitleg over het project van skriezeboer Murk. Tot slot stond de zaal stil bij het afscheid van Rendert Algra. Penningmeester Wybe de Jong speldde hem de gouden ljip op waarmee Rendert Algra officieel werd benoemd tot erelid!
 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden