Nieuws

De kuikenperiode is aangebroken!

Ruim 10.000 nesten met eieren van kievit, scholekster, grutto en tureluur zijn tot nu toe dit seizoen ingevoerd in het BFVW-registratiesysteem. En de vroege kievitseieren zijn al uitgekomen ook. Kleine kuikens lopen nu door de velden, extra opletten geblazen dus voor nazorger en boer! En zorgen voor een goede communicatie over werkzaamheden en gevonden eieren en kuikens.
Om het geheugen wat op te frissen hieronder het rijtje tips over werkzaamheden in de kuikenperiode:

- Informeer als boer tijdig je nazorger, zodat die de tijd heeft om nesten en kuikens te lokaliseren
- bestel tijdig via de nazorger/vogelwacht een dronevlucht om kuikens te lokaliseren
- overleg als boer, nazorger en collectief over lastminute beheer, zodat er mogelijk een vergoeding komt om het maaien uit te stellen
- plaats met je nazorger kuikenzakken (plastic zakken aan palen die flink wapperen op de wind), dat kan met twee doelen:
* kuikens naar een naburig perceel verdrijven waar ze veilig zijn, plaats de kuikenzakken hiervoor verspreid over het te maaien perceel
* voorkomen dat kuikens van een niet te maaien perceel (perceel met beheer) verhuizen naar een net gemaaid perceel (met gevaar van vervolgwerkzaamheden en predatie), plaats de kuikenzakken hiervoor langs de slootkanten van het te maaien perceel.
- Laat op een perceel naast een perceel met beheer een strook langs de sloot staan (randenbeheer), mochten kuikens toch overgaan naar het gemaaide perceel, dan hebben ze de rand nog als vluchtmogelijkheid.
- volg deze maaitips:
* Maai overdag; ’s nachts maaien is uit den boze!
* Maai van binnen naar buiten (zodat kuikens kunnen ontsnappen)
* Gebruik een maaier met geringe werkbreedte
* Gebruik een wildredder (zodat vogels verjaagd worden vóór de maaier komt)
* Maai niet te snel, rijd langzaam.
* Maai bij voorkeur eerst een baan en verlaat daarna het perceel. Kom later terug; in de tussentijd zullen de weidevogels vanwege de ontstane onrust hun kuikens uit het perceel halen.
* Maai niet in combinatie met een kneuzer (als kuikens die boven in het gras zitten de maaibeurt overleven, overleven ze een kneuzer zeker niet). Indien kneuzen gewenst is, doe dit dan achteraf.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden