Nieuws

Doe mee met de Fryske Fûgelteldei!

Fryslân is een vogelrijke provincie. De vogelrijkdom wordt in het najaar nog eens vergroot doordat meerdere trekvogelsoorten onze provincie gebruiken om de winter door te brengen, op te vetten voor een volgende etappe of over te vliegen op hun tocht naar het zuiden. Een herfstdag op pad door de provincie levert vrijwel altijd bijzondere ontmoetingen op met zeldzame doortrekkers of terugkerende wintergasten.

Op zaterdag 30 september organiseert de BFVW daarom de Fryske Fûgelteldei! We sluiten hiermee aan bij de Europese tellingen van EuroBirdwatch. Dit is een Europese trekvogeltelling waar een aantal vogelwachten al op eigen initiatief aan meedoen. De teldag geeft internationaal waardevolle inzichten door de jaarlijkse herhaling.

We vragen vogelwachten om in hun eigen gebied een telling op te zetten. Daarbij kan gekozen worden tussen twee verschillende aanpakken of een combinatie daarvan:

  • Richt één of meerdere telposten in binnen je vogelwachtgebied. Dit kan bij een uitzichtpunt aan de kust, bij een uitkijktoren of een andere plek waar je goed zicht hebt op de lucht. Tel vooral de overtrekkende vogels. Deze opzet is bijvoorbeeld geschikt voor de vogelwachten op de eilanden en langs de kusten van de Waddenzee en het IJsselmeer.
  • Deel je wachtgebied op in verschillende 'blokken' en stuur tellers op pad om een dat vooraf vastgestelde gebied binnen de wacht vlakdekkend te tellen op alle aanwezige vogels.
  • Fûgelwacht Trynwâlden werkt al jaren mee met EuroBirdwatch en gebruikt een combinatie van beide aanpakken: er wordt een telpost bemand bij de uitkijkheuvel bij It Set en er gaan vier tot vijf auto's op pad met een duo dat het hun toegewezen gebied doorkruist om alle aanwezige vogels te registreren.

Een aantal zaken zijn nog van belang: 

  • Geef even via info@bfvw.nl aan dat je als vogelwacht meedoet en voor welke aanpak je kiest. We horen ook graag hoeveel mensen mee gaan tellen.
  • Alle tellingen kunnen ingevoerd worden met de bestaande BFVW-app. gebruik hiervoor de optie 'waarnemingen'. Als er op papier geteld is, kan deze invoer ook achteraf gedaan worden via de pc. Invoer achteraf graag nog wel diezelfde dag voor 16 uur, zodat we de Friese resultaten op tijd bij EuroBirdwatch kunnen indienen. 
  • Geef per waarneming aan bij de notities of het om standvogels gaat (vogels die verblijven in het gebied en op dat moment geen trekgedrag vertonen) of om trekkende vogels (en welke richting die dan opgaan, bijvoorbeeld NZ of OW)
  • Tijdens de ochtenduren is de kans om vogels te spotten het grootst!
  • Een teldag als deze is een mooie gelegenheid om geïnteresseerden de kans te geven mee te kijken. Wellicht levert dat nog nieuwe vrijwilligers op! Ook de lokale pers is vaak geïnteresseerd in dit soort natuurinitiatieven, doe daar je voordeel mee.

We realiseren ons dat dit late bericht jullie niet veel tijd geeft om de Fryske Fûgelteldei voor te bereiden. We denken echter dat de organisatie van een teldag in jullie eigen buurt niet veel tijd en moeite hoeft te kosten, daarom durven we toch te hopen op veel deelnemende vogelwachten! We hopen er verder een jaarlijks terugkerende activiteit van te kunnen maken.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Inge van der Zee via info@bfvw.nl

Foto: Overwinterende scholeksters op de plaat gezet door Annie Keizer.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden