Nieuws

droge periode komt eraan: maaien en kuikens

Wat is het nat in Fryslân! Lastig voor werk op het land, maar gunstig voor onze weidevogels. Het maaien van de eerste snee gebeurde dit jaar of later of is helemaal nog niet gebeurd. Dit gaf de weidevogels meer tijd om hun eieren uit te broeden en hun kuikens te laten opgroeien. Veel weidevogelkuikens hebben nu nog een week nodig voor ze kunnen uitvliegen (vliegvlug te worden).

Nu lijkt er een droge periode aan te komen, het moment voor boeren om wel aan de slag te gaan. Maar wat te doen met al die bijna vliegvlugge kuikens? Krijgen die nog kans om ook die laatste week door te komen? Gelukkig kunnen boer en nazorger samen heel wat doen om de kuikens te helpen!

 - Informeer als boer tijdig je nazorger, zodat die de tijd heeft om nesten en kuikens te lokaliseren
- bestel tijdig via de nazorger/vogelwacht een dronevlucht om kuikens te lokaliseren
- overleg als boer, nazorger en collectief over lastminute beheer, zodat er mogelijk een vergoeding komt om het maaien uit te stellen
- plaats met je nazorger kuikenzakken (plastic zakken aan palen die flink wapperen op de wind), dat kan met twee doelen:
   * kuikens naar een naburig perceel verdrijven waar ze veilig zijn, plaats de kuikenzakken hiervoor verspreid over het te maaien perceel
   * voorkomen dat kuikens van een niet te maaien perceel (perceel met beheer) verhuizen naar een net gemaaid perceel (met gevaar van vervolgwerkzaamheden en predatie), plaats de kuikenzakken hiervoor langs de slootkanten van het te maaien perceel. Laat op een perceel naast een perceel met beheer een strook langs de sloot staan (randenbeheer), mochten kuikens toch overgaan naar het gemaaide perceel, dan hebben ze de rand nog als vluchtmogelijkheid.
- volg deze maaitips:
   * Maai overdag; ’s nachts maaien is uit den boze!
   * Maai van binnen naar buiten (zodat kuikens kunnen ontsnappen)
   * Gebruik een maaier met geringe werkbreedte
   * Gebruik een wildredder (zodat vogels verjaagd worden vóór de maaier komt)
   * Maai niet te snel, rijd langzaam.
   * Maai bij voorkeur eerst een baan en verlaat daarna het perceel. Kom later terug; in de tussentijd zullen de weidevogels vanwege de ontstane onrust hun kuikens uit het perceel halen.
   * Maai niet in combinatie met een kneuzer (als kuikens die boven in het gras zitten de maaibeurt overleven, overleven ze een kneuzer zeker niet). Indien kneuzen gewenst is, doe dit dan achteraf.

 

Foto's: Albert Wester (tureluur) en Jappie Seinstra (kievit)

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden