Nieuws

Drones vliegen zaterdag boven Frysk FûgelFestijn

Tijdens het Frysk FûgelFestijn kun je lezingen en workshops bijwonen, meegaan op excursie, kinderactiviteiten doen en slenteren over de informatiemarkt. Daarnaast zijn er demonstraties van De Strampel over het vlechten van eendenkorven, van 'ielrikjen' én van onze weidevogeldrones. 

Onze piloten laten je zien hoe de drone bediend wordt en wat die voor informatie kan leveren. Deze piloten gebruiken de drone tijdens het broedseizoen om nesten en kuikens van weidevogels op te sporen. Ze ondersteunen daarmee onze 3500 nazorgers die ieder jaar de Friese weidevogels beschermen.

Nazorgers en dronepiloten lokaliseren de nesten en de kuikens, zodat de boeren er rekening mee kunnen houden als ze op het land werken. De nazorgers werken ook met een invoersite en mobiele app, wat hun monitoringswerk eenvoudiger maakt. Technische innovaties ondersteunen op deze manier de weidevogelbescherming.

Zowel de drone als onze invoerapp zijn a.s. zaterdag te bekijken op het buitenterrein van Bezoekerscentrum De Alde Feanen in Earnewâld. Iedereen is welkom tussen 11 en 18 uur, toegang is gratis! 

Meer informatie is HIER te vinden.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden