Nieuws

Eerste ei Leeuwarden op randje gemeente

Vlak voor vieren ging opnieuw de telefoon bij de BFVW. Hendrik de Boer (Friens) en Wiebe Bonne Bijker jr. (Reduzum) wilden weten of het eerste ei van Leeuwarden al gemeld was. Dat was niet het geval, daarom werd lokale vogelwacht Grouw naar de locatie op het randje van de gemeente gedirigeerd om ei en vinders te controleren. Gelukkig bleek ook hier alles in orde! 

Hendrik en Wiebe Bonne waren in hun jeugd buurjongens en zoeken elkaar nu in de aaisikerstiid altijd weer op. Vanmiddag waren ze samen op pad, nabij Grou zagen ze een ljip op een 'seekob' slaan. Achter het hek vandaan hebben ze het veld en de vogels nog eens goed in zich op genomen. Vervolgens op pad voor een mooie kans, maar halverwege liepen ze zomaar tegen dit eitje aan! Dat gelukje levert de beide heren samen de oorkonde van de gemeente Leeuwarden op.

Hendrik (op de foto met pet) en Wiebe Bonne fan herte lokwinske!

Daarmee is het Frije Fjild van Leeuwarden ook gesloten!

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden