Nieuws

Eerste grutto-ei Fryslân 2024 gemeld in de Trynwâlden

Voor de eerste kievitseieren is traditioneel veel aandacht in Fryslân met huldigingen door de Commissaris van de Koning en burgemeesters. Het vinden van de eerste eieren van andere vogelsoorten gaat bijna ongemerkt voorbij. Toch verdienen ook die andere soorten en de vrijwilligers die ze beschermen onze aandacht. Daarom hier ook een berichtje over het eerste grutto-ei in Fryslân van 2024: 

Age Sikma uit Aldtsjerk is al volop bezig met de nazorg in zijn gebied binnen Fûgelwacht Trynwâlden. Al de hele week zag hij niet alleen kieviten nestelen, maar ook grutto's die nestjes maakten en trêdzje (paren). Gisteren (27 maart) aan het begin van de middag zag hij een stuk of wat kieviten een kiekendief aanvallen in gezelschap van een grutto. Age ging daarom  even kijken of hij zijn eerste grutto-ei van het seizoen misschien kon vinden. En jawel, vlakbij een twake (twee eieren in een nest) van een kievit, lag daar een stro-nest met één grutto-ei! Age meldde het direct met de app met een foto erbij.

Later op de middag werd ook bericht gedaan van een gruttonest met eieren bij Spanga, dus de grutto's zijn vrij vroeg van start met hun broedseizoen. Het eerste grutto-ei in Nederland werd al op 20 maart gevonden.

Foto ei: Age Sikma, foto grutto die nestje draait: Ilse Hooijmeijer-Bernard

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden