Nieuws

Eerste ljipaai (kievitsei) van Fryslân gevonden!

Simon Spriensma, 39 jaren oud vond op zaterdag maart 2021 rond 12.00 uur het eerste ljipaai (kievitsei) van Fryslân. Het werd gevonden op het land van boer Eelco Hiemstra in de buurt van Raard. Simon was in het land met twee maten. Met een geoefend aaisikersoog zagen zij een kievit aanslaan op een zwarte kraai. Ze besloten het prachtige stuk weidevogelland af te lopen. En Simon was de gelukkige. Hij vond het eerste Fryske kievitsei van 2021. Een ongelooflijke eer natuurlijk. Na een keuring door bondsmedewerker Inge van der Zee was het officieel.

Vanmiddag om 16.00 uur werd Simon volgens traditie gehuldigd door de Commissaris van de Koning; Arno Brok. In de prachtige Steateseal van het provinciehuis overhandigde hij de Sulveren Ljip, een oorkonde en het vindersloon aan de vinder. BFVW-voorzitter Frans Kloosterman schonk Simon naast een bos bloemen ook een cadeautas met onder andere een originele BFVW-aaisikerspet en een aantal boeken. Onder het genot van koffie/thee met de traditionele oranjekoek werd nog een tijd nagepraat over de geneugten van het aaisykjen en nazorgen.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden